மெட்ராஸ் டே 2023 (சென்னை தினம்): மயிலாப்பூர் மண்டலத்தில் நிகழ்ச்சிகள். நடைபயணம். பேச்சு. வினாடி வினா. மேலும் பல நிகழ்ச்சிகள்.

மெட்ராஸ் தினக் கொண்டாட்டத்தைக் குறிக்கும் வகையில் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 70 க்கும் மேற்பட்ட நிகழ்வுகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன (மேலும் விரைவில் சேர்க்கப்படும்) –…

Verified by ExactMetrics