1960களில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களின் அடிப்படையில் ‘மெட்ராஸ் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள ரயில்கள்’ பற்றிய விளக்கப் பேச்சு.

நீங்கள் ரயில்களின் ரசிகரா? அப்படியானால் இந்த பேச்சு உங்களுக்கானது. இன்று (செப்டம்பர் 21) மாலை, பூச்சி வெங்கட் என்று அழைக்கப்படும் புகைப்படக்…

Verified by ExactMetrics