ஸ்ருதி கேந்திரா டிரஸ்ட் மயிலாப்பூர் பள்ளியில் இந்தியாவின் பாரம்பரியத்தில் கவனம் செலுத்தும் போட்டிகளை நடத்துகிறது.

ஸ்ருதி கேந்திரா அறக்கட்டளை, சுவாமி மோக்ஷா வித்யானந்த சரஸ்வதியால் நிறுவப்பட்ட ஒரு இலாப நோக்கற்ற தொண்டு நிறுவனம், நவம்பர் 2022 முதல்…

Verified by ExactMetrics