‘சைலண்ட் ரீடிங்’ குழு இந்த ஞாயிறு, செப்டம்பர் 3ல் நாகேஸ்வர ராவ் பூங்காவில் மதியம் 3 மணிக்கு கூடுகிறது.

‘சைலண்ட் ரீடிங்’ குழுவின் அடுத்த கூட்டம் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை, செப்டம்பர் 3 ஆம் தேதி, நாகேஸ்வரராவ் பூங்கா, லஸ்ஸில் நடைபெறவுள்ளது. அமர்வு…

நாகேஸ்வரராவ் பூங்காவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 6) ‘சைலண்ட் ரீடிங்’ நிகழ்ச்சி. மாலை 3 மணி முதல்.

‘சைலண்ட் ரீடிங்’ அமர்வின் இரண்டாவது கூட்டம் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை, ஆகஸ்ட் 6, லஸ்ஸில் உள்ள நாகேஸ்வர ராவ் பூங்காவில் நடைபெறும். மாலை…

Verified by ExactMetrics