ராஜா அண்ணாமலைபுரம் குடியிருப்போர் நலச்சங்க பொதுக்குழு கூட்டம்: செப்டம்பர் 18.

ராப்ரா (ராஜா அண்ணாமலைபுரம் குடியிருப்போர் நலச்சங்கம்) அதன் 7வது ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டம் (ஏஜிஎம்) செப்டம்பர் 18ம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை, மந்தைவெளி…