ராஜீவ் கிருஷ்ணனின் புதிய நாடகம் ‘பறவைகள்’ ஆழ்வார்பேட்டை. மேடையில், மார்ச் 25 முதல் 27வரை.

பெர்ச் தனது புதிய நாடகமான பறவைகளை இந்த வார இறுதியில் ஆழ்வார்பேட்டையில் வழங்குகிறது. வினோத் ரவீந்திரன் எழுதி, ராஜீவ் கிருஷ்ணன் இயக்கியுள்ளார்,…

Verified by ExactMetrics