ராணி மெய்யம்மை பள்ளியின் 16 மாணவிகளை IWC சென்னை சிம்பொனி ‘தத்தெடுத்தது’

IWC சென்னை சிம்பொனியின் உறுப்பினர்கள் குழுவின் பெண்கள் அதிகாரமளிக்கும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மந்தைவெளி ராணி மெய்யம்மை பள்ளியிலிருந்து 16 மாணவிகளை…

இராணி மெய்யம்மை பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு: ஜூலை 24

ஆர் ஏ புரத்தில் உள்ள இராணி மெய்யம்மை பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் ஜூலை 24அன்று காலை பள்ளி வளாகத்தில் AGMக்கான கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது.…

Verified by ExactMetrics