குழந்தைகளுக்கான இந்த நவராத்திரி பயிலரங்கு அழகாக வண்ணமயமாக மற்றும் வேடிக்கை நிறைந்ததாக இருந்தது.

ஆர்.ஏ. புரத்தில் பால வித்யாவைச் சேர்ந்த வி.தீபா நடத்திய ராம் லீலா நவராத்திரி பயிலரங்கில், ராம லீலா நாடகக் கதைகளுடன் இணைந்த…