ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு உள்ளூர் கடைகளில் பொங்கல் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

ரேஷன் கார்டுதாரர்கள், பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு மாநில அரசு வழங்கும் பொருட்களை ரேஷன் கடைகளில் பெற்றுக்கொள்ளத் தொடங்கியுள்ளனர். மாநில அரசு வழங்கும்…

Verified by ExactMetrics