மெரினா குப்பத்தின் முதியோர் மையத்தில் யோகா டெமோ

மெரினா லூப் சாலையில் செயல்படும் முதியோர் மையத்தின் உறுப்பினர்கள் செவ்வாய்கிழமை காலை முள்ளிமா நகரில் உள்ள தங்கள் இடத்தில் சில ஆசனங்களை…