லட்சுமிகாந்தன் கொலை வழக்கு நாடகம் மார்ச் 19ல் மீண்டும் நாரத கான சபாவில் நடைபெறவுள்ளது.

1945 ஆம் ஆண்டு புகழ்பெற்ற லக்ஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கு 40 மற்றும் 50 களில் மக்களை திகைக்க வைத்தது மட்டுமல்லாமல், 60…

Verified by ExactMetrics