மொய்னு, லஸ்ஸில் பள்ளி சீருடைகளுக்கு பிரபலமான தையல்காரர். இவரது குழு தற்போது 24 மணி நேரமும் வேலை செய்கிறது.

இவரை மொய்னு அல்லது லண்டன் டெய்லர்ஸ் என்று அழைப்பார்கள். இவரை காலங்காலமாக அறிந்த அவரது வாடிக்கையாளர்கள். மு. காஜா மொய்னுதீன் என்பது…