சென்னை மெட்ரோ: லஸ் சர்ச் சாலையில் புதிய இடத்தில் பேருந்து நிழற்குடை.

சி.எம்.ஆர்.எல் தனது வார்த்தையை இங்கே காப்பாற்றியுள்ளது – லஸ் சர்ச் சாலையில் உள்ள கோ-ஆப்டெக்ஸ் கடைக்கு வெளியே பத்து நாட்களுக்கு முன்பு…

Verified by ExactMetrics