சாந்தோம் தேவாலயத்தில் நடைபெற்ற லூர்து மாதாவின் ஆண்டு விழா.

சாந்தோமில் உள்ள புனித தாமஸ் பேராலயத்தில், பிப்ரவரி 11 சனிக்கிழமையன்று, லூர்து மாதாவின் ஆண்டு விழா எளிமையான முறையில் கொண்டாடப்பட்டது. கதீட்ரலின்…

Verified by ExactMetrics