பிளஸ் டூ தேர்வுகள் இன்று தொடங்கியது. உள்ளூர் பள்ளிகள் சுமூகமாக தேர்வுகளை நடத்த ஏற்பாடு.

பிளஸ் டூ தேர்வுகள் இன்று காலை தொடங்கியது. உள்ளூர் பள்ளிகளில் தேர்வு மையங்கள் வித்தியாசமான தோற்றத்தில் தேர்வுகள் சுமூகமாக நடைபெற ஏற்பாடுகள்…

Verified by ExactMetrics