ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோவிலில் வசந்த உற்சவ நாட்டிய விழா: மே 1ல் தொடக்கம்.

மயிலாப்பூர் ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோவிலில் இந்திரா கரியாலியால் அமைக்கப்பட்ட சரஸ்வதி கல்வி கலாச்சார அறக்கட்டளை ஆண்டுதோறும் வசந்த உற்சவ நடன விழாவை…

Verified by ExactMetrics