இப்பள்ளியில், குழந்தைத் தொழிலாளர்களில் இருந்து எப்படி விலகி இருக்க வேண்டும் என்பதை மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்கிறார்கள்

சென்னை வன்னிய தேனாம்பேட்டை எல்டாம்ஸ் சாலையில் உள்ள மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஜூன் 12ஆம் தேதி உலக குழந்தைத் தொழிலாளர் எதிர்ப்பு தினம்…

வன்னிய தேனாம்பேட்டையில் உள்ள சென்னை உயர்நிலைப் பள்ளியில் வண்ணமயமான ஆண்டு விழா

சென்னை உயர்நிலைப் பள்ளி – வன்னிய தேனாம்பேட்டை, அதன் 25வது ஆண்டு விழாவை சமீபத்தில் கொண்டாடியது. பள்ளி வாத்தியக் குழுவினர் விருந்தினர்களை…

எல்டாம்ஸ் சாலையில் உள்ள சென்னை உயர்நிலைப் பள்ளியின் ஆண்டு விழாவை குறிக்கும் பேண்ட் இசை, நடனங்கள்

வன்னிய தேனாம்பேட்டை எல்டாம்ஸ் சாலையில் உள்ள சென்னை உயர்நிலைப் பள்ளியின் 25வது ஆண்டு விழா அண்மையில் கொண்டாடப்பட்டது. பள்ளி வாத்தியக் குழுவினர்…

Verified by ExactMetrics