அபிராமபுரத்தில் வளர்ப்பு நாய் காணாமல் போனது; உரிமையாளர் நாயை கண்டுபிடிக்க உதவிகளை எதிர்பார்க்கிறார்.

நாகேஸ்வரராவ் பூங்கா / அபிராமபுரம் பகுதியில் பத்து வயது பீகிளை (பெண் நாய்) இந்த ‘தொலைந்து போன’ நாயை நீங்கள் பார்த்திருந்தால்,…