மயிலாப்பூர் மண்டலத்தில் மெட்ரோ பணிகளால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் பற்றி விவாதிக்க சந்திப்பு நிகழ்ச்சி. பிப்ரவரி 21

சென்னை மாநகராட்சியின் மத்திய மண்டலத்தின் மண்டல துணை ஆணையர், சென்னை மெட்ரோ ரயில் பணிகளில் ஏற்படும் அனைத்து பிரச்சனைகள் குறித்தும் விவாதிக்க,…

Verified by ExactMetrics