ஸ்ரீ வெங்கடேச பெருமாள் கோவில்: வாகன மண்டபம் புதுப்பிக்கப்படவுள்ளது, பழையது இடிக்கப்பட்டது. நன்கொடைகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

மாரி செட்டி தெருவில் உள்ள ஸ்ரீ வெங்கடேச பெருமாள் கோவிலில் பாழடைந்த வாகன மண்டபம் இடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மண்டபத்தை புதிதாக கட்டுவதற்கு…

Verified by ExactMetrics