லோக்சபா தேர்தல் 2024: வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் சேமிப்பு, வாக்கு எண்ணிக்கை ஆகியவற்றுக்கு இராணி மேரி கல்லூரி கட்டிடங்கள் தயார்செய்யப்பட்டு வருகிறது.

மயிலாப்பூரில் உள்ள இராணி மேரி கல்லூரியின் ஒரு பிளாக்கு வாக்குச் சீட்டுச் சேமிப்பிற்காகவும், 2024 தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணும் பணிக்காகவும் பரபரப்பாக…

Verified by ExactMetrics