ஒரே மேடையில் இரண்டு பள்ளிகளின் ஆண்டு விழா

இரண்டு பள்ளிகளும் பெரிய அளவில் அறியப்பட்டவை அல்ல. ஆனால் அவர்கள் சமூகத்திற்கு சேவை செய்கிறார்கள். ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள ராமகிருஷ்ணன் நகரில் விஜய்…

Verified by ExactMetrics