அஞ்சலி: பிரேமா ராகவன், கணித ஆசிரியர் மற்றும் வித்யா மந்திர் துணை முதல்வர்

இவருக்கு இது முதுமையின் துன்பங்களிலிருந்து கருணையுடன் கூடிய விடுதலையாக இருந்தாலும், வித்யா மந்திரின் ஆரம்ப பத்தாண்டுகளின் மூத்த ஆசிரியர்கள் காலமானதை நான்…

Verified by ExactMetrics