பள்ளிகளுக்கான நீச்சல் போட்டியில் சாம்பியன்ஷிப்பை பெற்ற வித்யா மந்திர் பெண்கள் நீச்சல் அணி.

வித்யா மந்திர் சீனியர் மேல்நிலைப் பள்ளியைச் சேர்ந்த பெண்கள் நீச்சல் அணி, சென்னை மாவட்ட நீர்வாழ் சங்கம் நடத்திய பள்ளிகளுக்கான ஒட்டுமொத்த…