வியாபாரிகள் வடக்கு மாட வீதியில் விநாயகர் உருவ பொம்மைகளின் விற்பனையை துவங்கியுள்ளனர்.

மயிலாப்பூர் வடக்கு மாட வீதியில் ஸ்ரீ விநாயக சதுர்த்தி விழாவை முன்னிட்டு விநாயகர் பொம்மைகளை விற்பனை செய்ய வியாபாரிகள் கடைகளை அமைத்துள்ளனர்.…

Verified by ExactMetrics