விநாயகர் சதுர்த்தி போட்டி; மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய பொருட்களிலிருந்து குடையை உருவாக்குங்கள் பரிசுகளை பெறுங்கள்.

திருவிழாக் காலங்களில் விநாயகப் பெருமானுக்கு வீட்டிலேயே மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய பொருட்களால் குடை தயாரிக்கும் போட்டிக்கு இரண்டு செட் உள்ளீடுகள் வந்துள்ளன. இரண்டிலும்…

Verified by ExactMetrics