குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டு பயிற்சி, ஆர்ட் வகுப்புகளுக்கான சேர்க்கை சில்ரன்ஸ் கிளப்பில் தொடக்கம்.

மயிலாப்பூரில் வி.எம்.தெருவில் அமைந்துள்ள சில்ரன்ஸ் கிளப், 4 முதல் 15 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு அவர்களது ஓய்வு நேரத்தை பயனுள்ளதாக மாற்ற வகுப்புகளை…

Verified by ExactMetrics