ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோவிலின் பங்குனி திருவிழாவை முன்னிட்டு வி.ஸ்ரீராமின் பாரம்பரிய நடைபயணம். மார்ச் 17

ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோவிலின் பங்குனி உத்திர திருவிழாவையொட்டி, மார்ச் 17, ஞாயிற்றுக்கிழமை, எழுத்தாளர்-வரலாற்று அறிஞரான வி.ஸ்ரீராம் பாரம்பரிய நடைப்பயணத்தை நடத்துகிறார். மார்ச்…

Verified by ExactMetrics