வார இறுதி நிகழ்ச்சிகள்: பார்க், அரங்கம், சேம்பர் ஆகிய இடங்களில் இசை நிகழ்ச்சிகள். வேடிக்கையான திரைப்பட அனுபவங்களைப் பற்றிய காமிக்ஸ்

கர்நாடக இசை, நாமசங்கீர்த்தனம் லஸ்ஸில் உள்ள ஆர்கே கன்வென்ஷன் சென்டரில் இரண்டு கச்சேரிகள் நடைபெறவுள்ளன. ஞாயிற்றுக்கிழமை, 7 ஏப்ரல் / மாலை…

Verified by ExactMetrics