தையல்காரருக்கு சக்கர நாற்காலி வழங்கிய வீல்சேர் டிரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் IWC சென்னை பிரிவு

IWC சென்னை சிம்பொனி சமீபத்தில் தனது குழந்தைப் பருவத்தில் போலியோ நோயால் பாதிக்கப்பட்டு கீழ் கால்கள் முற்றிலும் செயலிழந்த ஒருவருக்கு மோட்டார்…