வேதாந்த தேசிகரின் பத்து நாள் அவதார உற்சவத்தை முன்னிட்டு செவ்வாய்க்கிழமை மாலை கண்ணாடி அறைக்குச் சென்றார்

பத்து நாள் வருடாந்திர அவதார உற்சவத்தை முன்னிட்டு, வைணவ ஆச்சார்யர் வேதாந்த தேசிகர் தனது சன்னிதியிலிருந்து செவ்வாய்க்கிழமை மாலை கண்ணாடி அறைக்கு…