இந்த மந்தைவெளி சமூகம் துர்நாற்றம் வீசும் பகுதியை சுத்தமான மற்றும் பசுமையான இடமாக மாற்றியுள்ளது.

மந்தைவெளியில் உள்ள வேலாயுத ராஜா தெருவுக்கு, ஆர்.கே மட சாலையில் இருந்து நுழையும் நுழைவாயில் பல ஆண்டுகளாக, எப்போதும் அழுக்கும், குண்டும்,…

Verified by ExactMetrics