நாகேஸ்வர ராவ் பூங்காவின் மைய மரம் இந்த மூவரின் ஓவிய படைப்புகளுக்கு தன்னைக் கொடுத்துள்ளது.

ஸ்டெல்லா மாரிஸின் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் மாணவர்களின் சிறிய குழு கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆர்ட் பெஸ்ட் (ஓவிய விழா) 2023 க்கான ஓவியத்தை…

கடற்கரையில் உள்ள மக்களையும் வாழ்க்கையையும் பிரதிபலிக்கும் வகையில் மெரினா லைட் ஹவுஸின் சுவர்களில் ஓவியம்.

மெரினாவில் உள்ள கலங்கரை விளக்க வளாகச் சுவர் எளிமையான, வண்ணமயமான ஓவியங்களால் அழகுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. மெரினா கடற்கரையோரம் இருக்கும் மக்களையும் அவர்களின் வாழ்க்கையையும்…