செயின்ட் இசபெல் மருத்துவமனையின் டாக்டர்ஸ் மற்றும் நர்சிங் மாணவர்கள் இதயத்தைப் பராமரிப்பது குறித்த விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம்.

உலக இதய தினத்தையொட்டி, செயின்ட் இசபெல் மருத்துவமனை பொது விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்தது, இதில் உரையாடல்கள், செவிலியர் மாணவர்களின் மைம்…

Verified by ExactMetrics