இறுதியாக, மந்தைவெளிப்பாக்கம் விளையாட்டு மைதானத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஸ்டால்கள் அகற்றம்.

அல்போன்சா மைதானம் என்று பிரபலமாக அழைக்கப்படும் தெற்கு கால்வாய் சாலையில் உள்ள சென்னை மாநகராட்சி விளையாட்டு மைதானத்தில் இளைஞர்கள் தற்போது சுதந்திரமாக…

Verified by ExactMetrics