ராயர்ஸ் மெஸ்ஸின் உரிமையாளர்களுக்கு 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான ‘ஸ்பிரிட் ஆஃப் மயிலாப்பூர்’ விருது.

புகழ்பெற்ற ராயர் மெஸ்ஸின் உரிமையாளர்களுக்கு, பிப்ரவரி 6, செவ்வாய்கிழமை, நகரத்தில் உள்ள கார்ப்பரேட் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற ஒரு எளிய நிகழ்ச்சியில், சுந்தரம்…

2023 ஆம் ஆண்டிற்கான ‘ஸ்பிரிட் ஆஃப் மயிலாப்பூர்’ விருது சென்னை சமஸ்கிருத கல்லூரிக்கு வழங்கப்பட்டது.

மயிலாப்பூரில் ஆண்டுதோறும் ஸ்பிரிட் ஆஃப் மயிலாப்பூர் விருதை சுந்தரம் பைனான்ஸ் நிறுவனம், மயிலாப்பூர் விழாவின் இறுதி நாளில் வழங்குகிறது. இந்த வருடம்…

Verified by ExactMetrics