‘ஸ்மார்ட் நகர்ப்புற சாலைகள்’ மாநிலத் திட்டங்களில் பாதசாரிகள், பேருந்துகள் மற்றும் சைக்கிள் ஓட்டுதல் போன்ற உள்கட்டமைப்புகளில் போதிய கவனம் இல்லை.

தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலைத் துறையின் சமீபத்தில் தொடங்கப்பட்ட உள்கட்டமைப்புத் திட்டமான, ‘தற்போதைய சாலைகளை ஸ்மார்ட் நகர்ப்புற சாலைகளாக மாற்றுதல்’, பாதசாரிகள், பேருந்துகள் மற்றும்…

Verified by ExactMetrics