ஆழ்வார்பேட்டையில் ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவர் சுவாமிகள் முகாம்.

ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவர் சுவாமிகள் தற்போது ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள ஆண்டவர் ஆசிரமத்தில் முகாமிட்டுள்ளார். இவர் செப்டம்பர் 21 வரை இங்கு தங்குவார்…

Verified by ExactMetrics