ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பற்றிய விளக்கப் புத்தகம்: வரலாறு, கோவில்கள், கலைகள் மற்றும் பல

வரலாற்றாசிரியர் டாக்டர் சித்ரா மாதவன் தொகுத்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் குறித்த புத்தகம் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டு உள்ளூர் கடைகளில் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. பழங்கால கோவில்களின்…

Verified by ExactMetrics