ஆர்.ஏ.புரம், வாலீஸ்வரன் தோட்டம் காலனியில் உள்ள கோவில் திருப்பணிக்கு நிதியுதவி கோரப்படுகிறது.

ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள வாலீஸ்வரன் தோட்டம் காலனியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ எல்லையம்மன் கோயில் புனரமைக்கப்பட்டு வரும் இத்திட்டத்திற்காக அதன் மேலாளர்கள் மக்களிடம் நன்கொடை…

Verified by ExactMetrics