ஸ்ரீ காரணீஸ்வரர் கோவிலின் பெரிய அளவிலான திருப்பணிகள் விரைவில் தொடங்கவுள்ளது

ஸ்ரீ காரணீஸ்வரர் கோவிலில் விரைவில் பெரிய அளவிலான திருப்பணிகள் தொடங்கும். ராஜகோபுரம் மற்றும் வெளிப்புறச் சுவர்களில் வர்ணம் பூசப்படுவதைத் தவிர, வாகனங்களில்…

Verified by ExactMetrics