நந்தனார் பற்றிய இந்த நாடகத்தில் குழந்தைகள் மட்டுமே நடிக்கிறார்கள்.

ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழாவை ஒட்டி, செப்டம்பர் 3ம் தேதி மாலை நாடக கலைஞர் கீதா நாராயணன் ‘நந்தனார்’ என்ற பக்தி…

ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழாவை முன்னிட்டு விற்பனைக்கு வந்துள்ள கிருஷ்ணர் பொம்மைகள்

பொம்மைகள் மற்றும் படங்களை விற்பனை செய்பவர்களின், முதல் தொகுப்பு வடக்கு மாட வீதியில் கடையை அமைத்துள்ளனர். முதலில், ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெயந்திக்காக…

Verified by ExactMetrics