ஸ்ரீ மாதவப் பெருமாள் கோயிலின் ‘மீட்கப்பட்ட’ சொத்து நிலுவையில் உள்ளது.

ஸ்ரீ மாதவப் பெருமாள் கோயில் ஏறக்குறைய மூன்று தலைமுறைகளுக்குப் பிறகு, கச்சேரி சாலையின் கிழக்குப் பகுதியில் பிரபலமான டப்பா செட்டி கடைக்கு…

Verified by ExactMetrics