அருண்டேல் தெருவில் உள்ள பிரபலமான, சிறிய கோவில் மீண்டும் கட்டப்பட்டு வருகிறது.

வடக்கு மயிலாப்பூரில் உள்ள அருண்டேல் தெருவை நன்கு அறிந்தவர்கள் இந்த பரபரப்பான தெருவின் நடுவில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ வலம்புரி விநாயகர் கோயிலையும்…

Verified by ExactMetrics