சமூக முன்முயற்சிகளை ஊக்குவிக்க HSBC வங்கி தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களின் ஸ்டால்களை ஆதரிக்கறது.

எச்எஸ்பிசி வங்கியின் சென்னைக் கிளை தற்போது கதீட்ரல் சாலையில் உள்ள அதன் கிளையில் ஆண்டுதோறும் ஹெல்பிங் ஹேண்ட்ஸ் மேளாவை நடத்துகிறது. இது…