சாந்தோமில் அமைந்துள்ள சிஎஸ்ஐ செயின்ட் தாமஸ் தமிழ் தேவாலயம் அதன் 164 வது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடுகிறது.

சாந்தோம் நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ள சிஎஸ்ஐ செயின்ட் தாமஸ் தமிழ் தேவாலயம் இந்த வார இறுதியில் அதன் 164வது ஆண்டு நிறைவு விழாவை…

Verified by ExactMetrics