விவேகானந்தா கல்லூரியில் 1974 ஆம் ஆண்டு பி.எஸ்சி (வேதியியல்) பயின்ற மாணவர்களின் சந்திப்பு: மார்ச் 23

மயிலாப்பூர் விவேகானந்தா கல்லூரியில் 1974 ஆம் ஆண்டு பி.எஸ்சி (வேதியியல்) பயின்ற மாணவர்கள் ஒரு சந்திப்பைத் திட்டமிட்டுள்ளனர். அவர்கள் கல்லூரியை விட்டு…

Verified by ExactMetrics