பிரசன்னா ராமசாமியின் சமீபத்திய தமிழ் நாடகம் ஏப்ரல் 14 அன்று ஆழ்வார்பேட்டையில் அரங்கேறவுள்ளது

68,85,45 + 12 லட்சம். பிரபல நாடக கலைஞர் பிரசன்னா ராமசாமியின் சமீபத்தில் திரையிடப்பட்ட தமிழ் நாடகம் இதுதான். இது ஏப்ரல்…

தமிழில் பிரசன்ன ராமசாமியின் புதிய நாடகம் ஜனவரி 7 மற்றும் 8 தேதிகளில் ஆழ்வார்பேட்டை அரங்கில் அரங்கேறுகிறது.

‘68,85,45 + 12 லட்சம்’ பிரபல நாடக கலைஞர் பிரசன்ன ராமசாமியின் புதிய தமிழ் நாடகம் இதுவாகும். இது ஜனவரி 7ம்…

Verified by ExactMetrics