ஆழ்வார்பேட்டையில் புதிதாக துவங்கப்பட்டுள்ள Brew Room Bread boutique கிறிஸ்துமஸ் பொருட்கள், குக்கீகள் மற்றும் சாக்லேட்களை வழங்குகிறது

தி Brew Room Bread boutique என்பது ஹோட்டல் சவேராவின் புதிய பிரிவாகும், இது புதிதாக செய்யப்பட்ட உணவுப் பொருட்களை விற்பனை…

Verified by ExactMetrics