ராணி மெய்யம்மை பள்ளியின் 16 மாணவிகளை IWC சென்னை சிம்பொனி ‘தத்தெடுத்தது’

IWC சென்னை சிம்பொனியின் உறுப்பினர்கள் குழுவின் பெண்கள் அதிகாரமளிக்கும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மந்தைவெளி ராணி மெய்யம்மை பள்ளியிலிருந்து 16 மாணவிகளை…

தையல்காரருக்கு சக்கர நாற்காலி வழங்கிய வீல்சேர் டிரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் IWC சென்னை பிரிவு

IWC சென்னை சிம்பொனி சமீபத்தில் தனது குழந்தைப் பருவத்தில் போலியோ நோயால் பாதிக்கப்பட்டு கீழ் கால்கள் முற்றிலும் செயலிழந்த ஒருவருக்கு மோட்டார்…

Verified by ExactMetrics